راهنمای تشخیص شایعات دروغین

راهنمای تشخیص شایعات دروغین

مقدمه: چرا تشخیص و مقابله با شایعات دروغین مهم است؟ هر روز در موقعیت‌هایی قرار میگیریم که باید بر اساس اطلاعاتمان تصمیم گیری کنیم. اگر بخواهیم کالایی بخریم بر اساس اطلاعاتمان انتخاب میکنیم. اگر بخواهیم خانه‌مان را عوض کنیم براساس اطلاعات قبلیمان انتخاب میکنیم که در کدام محل می‌خواهیم زندگی کنیم. برای انتخاب شغل و…

پایان

پایان