فعال شدن امتیازدهی برای اشتراک مطالب در شبکه های اجتماعی به صورت آزمایشی

فعال شدن امتیازدهی برای اشتراک مطالب در شبکه های اجتماعی به صورت آزمایشی

مژده به همراهان و اعضای محترم راستمرد راههای کسب امتیاز در راستمرد برای اعضای بیشتر شد! از این پس می توانید با اشتراک گذاری مقالات و مطالب با استفاده از دکمه های اشتراک گذاری که در بالای مقالات میاد امتیاز کسب کنید. امتیازات مخصوص اعضای ثبت نام شده سایت می باشد و با آنها می…

پایان

پایان