پیام تبریک نوروزی مدیر و اعضای تیم راستمرد – سال ۹۷
|

پیام تبریک نوروزی مدیر و اعضای تیم راستمرد – سال ۹۷

پیام تبریک نوروزی مدیر و اعضای تیم راستمرد – سال ۹۷ سال نو، بهترین زمان برای نو شدن ذهن هاست. بهترین زمان برای تابش نور بر تاریکی های انباشته شده در روان ماست. هنگام آگاهی و معرفت است. در کنار خانه تکانی ها چه خوبست که گرد و روبی از ذهن ها و افکارمان بزداییم…

پایان

پایان