در جستجوی روح سرگردان + هفت راه برای یافتن تکه های گمشده روح

در جستجوی روح سرگردان + هفت راه برای یافتن تکه های گمشده روح

جستجوی روح سرگردان: هفت روش برای کشف روح از دست رفته احساس گمگشتگی، بی علاقه بودن به شغلی که مشغول آن هستید، کیفیت نامطلوب روابط احساسی یا اجتماعی، داشتن روابط دوستانه سطحی و پوچ، احساس درماندگی و از دست دادن اشتیاق زیستن و… . اگر با چنین احساساتی درگیر هستید احتمالا شما هم دچار یک…

پایان

پایان