۵  علامتی که نشان می دهد شما از رزم آوران نور هستید

۵ علامتی که نشان می دهد شما از رزم آوران نور هستید

رزم آوران نور کیستند؟ پیشتر راستمرد به چیستی رزم آوران نور پرداخته بود. برای آنها نشانه هایی را مطرح کردیم و توانایی های آن ها را بیان نمودیم. در این مقاله قصد داریم اشاره ای دوباره به وظایف و ویژگی های رزم آوران نور داشته باشیم: هم اکنون بخوانید: “توانایی ها و نشانه های رزم…

پایان

پایان