راز کائنات با اعداد فیبوناچی

راز کائنات با اعداد فیبوناچی

آیا می دانید توالی اعداد فیبوناچی چه هستند و چه نقشی در طبیعت و کائنات بعهده دارند؟ این یکی از اسرار خلقت و جهان آفرینش می باشد که حیرت را در انسان برمی انگیزد. برای اطلاع بیشتر از علم اعداد مقاله زیر را بخوانید: https://rastmard.com/4980

پایان

پایان