… و اینگونه است که میلیون ها باکتری را به چشم هایتان منتقل می کنید!

… و اینگونه است که میلیون ها باکتری را به چشم هایتان منتقل می کنید!

اینگونه است که میلیون ها باکتری را به چشمانتان منتقل می کنید آخ! همه ما می دانیم که احساس خشکی چشم آزاردهنده ای که به خاطر خیره شدن طولانی مدت به صفحه نمایش ایجاد می شود، چگونه است. همین الان که با شما صحبت می کنم و به تایپ این جملات می پردازم، در حال…

پایان

پایان