راستمرد، همچون قلبی تپنده با شما

راستمرد، همچون قلبی تپنده با شما

راستمرد، همچون قلبی تپنده با شما بر خلاف بسیاری از وبسایت های معنوی یا روانشناسی که ادعای نوین بودن دارند اما همواره در برج عاج خود دور از دسترس و بدون توجه به مسائل جاری مطالب خود را ارائه میدهند (یا از روی دست هم کپی می کنند!) و در نتیجه اصلا کاربردی نیستند، راستمرد…

پایان

پایان