زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ و کارهایی که باید انجام داد

زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ و کارهایی که باید انجام داد

با فرارسیدن فروردین هر ساله برخی ایرانیان به شور و تکاپوی پیدا کردن زمان دقیقا شرف الشمس می افتند که معروف است هر ساله در ۱۹ فروردین اتفاق می افتد و نزدیک به این زمان یا پس از آن هم دکان های بسیاری برای فروش شرف الشمس اصل به راه می افتد. هر چند تاثیرات…

پایان

پایان