سخنان جنجالی چارلی چاپلین: بیایید متحد شویم و جهانی نو بسازیم…

سخنان جنجالی چارلی چاپلین: بیایید متحد شویم و جهانی نو بسازیم…

سخنان جنجالی چارلی چاپلین: بیایید متحد شویم و جهانی نو بسازیم… این کلیپ، بریده ای درخشان از فیلم دیکتاتور بزرگ، اثر چارلی چاپلین است. چارلی چاپلین، هنرمند ارزمشند سینمای کلاسیک آمریکا و یکی از انسان های بسیار اثرگذار قرن است. کلیپ حاضر، دربردارنده سخنان تاثیرگذار درباره مشکلاتی ست که انسانیت با آن درگیرد شده است…

پایان

پایان