فال شب یلدا مستقیما از حافظیه شیراز – تقدیم به همراهان خوب

فال شب یلدا مستقیما از حافظیه شیراز – تقدیم به همراهان خوب

فال شب یلدا مستقیما از حافظیه شیراز – تقدیم به همراهان خوب یلدا- همان میلاد به معنای زایش- زاد روز یا تولد است که از آن زبان سامی وارد پارسی شده است. باید دانست که هنوز در بسیاری از نقاط ایران مخصوصاً در جنوب و جنوب خاوری برای نامیدن بلندترین شب سال، به جای شب…

پایان

پایان