بیشعوری اثر خاویر کرمنت

بیشعوری اثر خاویر کرمنت

کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت. لین کتاب بسیار مهم به توصیف پدیده بیشعوری و توصیف انواع آن می پردازد. حالا شما چه جزو این دسته باشید یا بدتر از آن گیر دسته بیشعوران افتاده باشید این کتاب حتما برای شما راهگشا خواهد بود! لینک دانلود: https://drive.google.com/file/d/0B7FElCsY4GrRYkxMY3ZvSXp5Y2s/view?usp=sharing

پایان

پایان