اوبونتو – من هستم چون ما هستیم (فایل صوتی سخنرانی استاد)

اوبونتو – من هستم چون ما هستیم (فایل صوتی سخنرانی استاد)

اوبونتو – من هستم چون ما هستیم در این سخنرانی کوتاه در مورد واژه زولویی “اوبونتو” صحبت می شود. که ترجمه تحت اللفظی آن می شود انسانیت. اما اغلب مفهومش به این صورت بیان می شود که من هستم، چون ما هستیم یا انسانیت در خدمت دیگران بودن است. و مفهوم فلسفی که در پشت این…

پایان

پایان