اخلاق و انسان سعادتمند در فلسفه ارسطو و افلاطون

اخلاق و انسان سعادتمند در فلسفه ارسطو و افلاطون

هدف از نگارش مقاله اخلاق و انسان سعادتمند این بود که به یکی ازجالب ترین بحث های فلسفه یعنی وجود و ماهیت امر اخلاق از دیدگاه ارسطو و افلاطون بپردازیم و با نظرات این دو فیلسوف برجسته در مورد امور اخلاقی تا حدودی آشنا شویم و بررسی کنیم که چگونه مفاهیم انسان سعادتمند و با…

پایان

پایان