پناه

 • پناه یک دیدگاه جدید ارسال کرد ۳ سال, ماه ۷ قبل

  آرزو دارم روزی برسه که همه انسانها به یگانگی وحدت روح مشرف شوند و در مسیر زندگی بی نیاز از دیگری، هریک با رب خویش در راز و نیاز باشد همچنانکه در زمان روبرو شدن با فرد دیگر و در روابط چون آیینهء صاف و الماس شفاف بر هم بتابند🙇
  با سپاس

 • پناه یک دیدگاه جدید ارسال کرد ۳ سال, ماه ۷ قبل

  و ترس خشم آفرین است.
  سپاس

 • پناه یک دیدگاه جدید ارسال کرد ۳ سال, ماه ۷ قبل

  اوقات بکام
  ممنون از شرح زیبای باور. گاهی خواسته یا رویایی توسط شخص دیده میشه که میل برانگیز است، اما با وجود باورهایی که از قدیم در وجود وی نهادینه شده اند تضاد دارد که نوعی مقاومت در شکل گیریه آن رویا به واقعیت ایجاد میکنند. تنها زمانی با تلاش شخص امکان محقق شدن میابد که باورهای کهنه را در هم بشکند و با خلاقیت در راستای آن خواسته یا رویا باور…[ادامه خبر]

 • zeref و تصویر پروفایل پناهپناه حالا با هم دوست هستند ۳ سال, ماه ۷ قبل

 • پناه تصویر پروفایل خود را تغییر داد ۳ سال, ماه ۷ قبل

 • پناه یک بروزرسانی ارسال کرد ۳ سال, ماه ۷ قبل

  درود و سپاس
  در جهان های درون، ماهی سمبل دانش است. برای مثال حضرت یونس که در شکم ماهی گرفتار بود به معنیه گیر افتادن در دانش خویش است. هرچقدر ماهی بزرگتر باشد نشان از علم و دانش بیکران است😏

 • پناه یک بروزرسانی ارسال کرد ۳ سال, ماه ۷ قبل

  سلام و درود
  هدهد که بعنوان استاد و راهنما در داستانها نامش شنیده شده، سمبلی از یک روح پیر است که قبلا زاده شده بوده و به مختصات و پیچ و خم مسیر آگاه هست😊

 • پناه یک بروزرسانی ارسال کرد ۳ سال, ماه ۷ قبل

  سلام و سپاس

  امروز متوجه شدم سیمرغ این سمبل در افسانه ها به معنیه رب درونیه فرد است. یعنی زال رو که سیمرغ نگهداری کرد منظور رب درون خود زال بوده

 • پناه تبدیل به یک عضو ثبت نام شده شوید ۳ سال, ماه ۷ قبل