چکامک

من اولش به فایل های سابلیمینال شک داشتم ولی کار میکنه، خوب هم کار میکنه!

من فایل جذب عشق و جفت روحی رو گرفتم. بعد یکدفعه از چهار گوشه ی دنیا تملم کسانی که میشناختم و بلکه سالها بود هیچ تماسی نداشتیم و یا قصه مون تموم شده بود شروع کردن به پیغام دادن… همین طور یکی پشت اون یکی!.. انگار یه ارتعاشی رفته بود و یه اتفاقی افتاده بود و این عکس العمل ، پاسخ به اون انرژی ارسال شده از فایل ها بود!!

تاریخچه بهنام کاظم پور

بهنام کاظم پور بخش اعظم عمر خود را صرف مطالعه، تحقیق و تمرین مباحث خودشناسی کرده و حتی در این راه سفرهای مختلفی داشته است. او مهمترین هدف انسان بروی زمین را خودشناسی می داند و بیش از یک دهه است که می کوشد دانش خود را طریق وبلاگها، وبسایت ها یا جلسات حضوری با مخاطبان پارسی زبان به اشتراک گذارد. او همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی است و پایان نامه خود را در زمینه روانکاوی عمقی یونگ به پایان رسانده و معتقد است نظریات کارل گوستاو یونگ خصوصا ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها به او در شناخت خود و کمک به مراجعانش بسیار راهگشا بوده اند.