جشن بزرگ تنبورنوازی برای رسانیدن پیغام صلح و دوستی به گوش جهانیان (مهر۹۳)

جشن بزرگ تنبور نوازی

خود را ز ما پنهان مکن حیدر مدد، حیدر مدد… جشن بزرگ تنبورنوازی اهل حق (یارسان) برای رسانیدن پیغام صلح و دوستی به گوش جهانیان (مربوط به مهرماه ۹۳) مشاهده → ادامه مطلب