تنهایی و ضریب هوشی چه ارتباطی دارند؟ آیا باهوش ها شادترند؟

اوقات تنهایی را به جمع های اجتماعی ترجیح می دهید؟ اگر اینگونه است، تحقیقات می گویند که از ضریب هوشی  بالایی برخوردارید تمایل برای گذران وقت در تنهایی، هیچ عیب → ادامه مطلب

برای استفاده از تمامی امکانات سایت توصیه می کنیم وارد شوید یا ثبت نام کنید:

در صورتی که در حال حاضر مایل به ثبت نام نیستید، میتوانید این پیام را ببندید و به مطالعه سایت ادامه دهید.

برای استفاده از تمامی امکانات سایت توصیه می کنیم وارد شوید یا ثبت نام کنید:

در صورتی که در حال حاضر مایل به ثبت نام نیستید، میتوانید این پیام را ببندید و به مطالعه سایت ادامه دهید.