آشنایی با چاکرای پنجم یا چاکرای گلو (ویشودهی) و کارکرد آن

معرفی کامل چاکرای گلو یا چاکرای پنجم و کارکرد آن

برای آشنایی با چاکرای پنجم یا چاکرای گلو کارکرد آن و علائم فعال بودن آن ویدئوی زیر را ببینید:   * برای اطلاع از فعال یا غیرفعال بودن چاکراهای خود → ادامه مطلب