آشنایی با چاکرای چهارم چاکرای قلب (آناهاتا) و کارکرد آن

معرفی چاکرای چهارم چاکرای قلب

برای آشنایی با چاکرای چهارم چاکرای قلب و کارکرد آن و علائم فعال بودن آن ویدئوی زیر را ببینید:   * برای اطلاع از فعال یا غیرفعال بودن چاکراهای خود → ادامه مطلب