آیا شما نیز کسی را می شناسید که باورهای نژادپرستی دارد؟ (کلیپ بسیار تاثیرگذار)

نژادپرستی نوعی پیش‌داوری و تبعیض است براساس تفاوت‌های ظاهری، فرهنگی، زبان، آداب و رسوم، دین، تاریخ و امثال آنست. ساده‌ترین مثال برای نژادپرستی، برتر دانستن انسان‌های سفیدپوست بر رنگین‌پوستان است با این استدلال که چون سفید بودن → ادامه مطلب