tabligh-shoma
amuzeshgah

چطور میتونی به هدفی بزنی که نداری؟ برای خودت هدف بساز!

images

ویدئویی جالب و انگیزشی که در مورد هدف از آفرینش انسان و زندگی هدفمند و بامعنای انسان صحبت میکند. از سری ویدئوهای “بیدار باش” که همه ی ما به دیدن → ادامه مطلب