چرا از مرگ می ترسیم؟

هیچ گاه نمی توان با کودکی از مرگ صحبت کرد زیرا او سرشار از زندگی ست! دیدگاهی که قصد دارم از آن صحبت کنم چیز جدیدی نیست، تنها یک یادآوری → ادامه مطلب

سخنان استیو جابز پیش از مرگ درباره زندگی

ویدئویی درباره سخنانی که استیو جابز پیش از مرگش در بستر بیماری زد. در این ویدئو نظر استیو جابز راجع به مادیات و مفهوم زندگی را خواهیم شنید. بسیار دیدنی و → ادامه مطلب