زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ و کارهایی که باید انجام داد

شرف شمس

با فرارسیدن فروردین هر ساله برخی ایرانیان به شور و تکاپوی پیدا کردن زمان دقیقا شرف الشمس می افتند که معروف است هر ساله در ۱۹ فروردین اتفاق می افتد → ادامه مطلب