tabligh-shoma
amuzeshgah

چله، شب میلاد ایزد خورشید شاد باد!

ایزد خورشید مهر

نام ایزد مهر یا میترا، ایزد خورشید، در میان هندیان باستان، ایرانیان باستان و رومیان باستان مشهور بوده و پرستندگان بسیاری داشته است. در میان اقوام دیگر با نام هایی → ادامه مطلب

آداب و رسوم شب یلدا در ایران باستان

yalda1-deature

یلدا- همان میلاد به معنای زایش- زاد روز یا تولد است که از آن زبان سامی وارد پارسی شده است. باید دانست که هنوز در بسیاری از نقاط ایران مخصوصاً → ادامه مطلب