سولیپسیسم ، تنها تو وجود داری!!

شما مطمئنا میدانید که همین الان که در حال خواندن این متن هستید ، افراد دیگری هم مانند شما در همین لحظه این متن را میخوانند . حتی جدای از → ادامه مطلب