بازپس گیری روح

مراقبه بازپس گیری تکه های گمشده روح

گفته شده هنگامی که ما از یک مشکل احساسی یا فیزیکی رنج می بریم بخشی از روح ما بدنمان را ترک می کند تا از این حادثه جان سالم بدر → ادامه مطلب

ویدئوی معرفی رویای آگاهانه (برون فکنی روح) برای تازه کاران!

رؤیای شفاف یا رویای آگاهانه (به انگلیسی : Lucid Dream)به وضعتی اطلاق می‌شود که فرد در حین خواب دیدن آگاه می‌شود که دارد خواب می‌بیند و کنترل رویای خود را بدست می‌گیرد. همه → ادامه مطلب

شما نیز به گردهمایی هیجان انگیز رنگین کمانی امسال دعوت شده اید!

جنگجوی رنگین کمانی

در پیشگویی های قدیمی سرخپوستان کری (cree) از زمانی که طبیعت و به طبع آن انسان ها روبه زوال می روند سخن گفته شده است: “روزگاری خواهد آمد که زمین → ادامه مطلب