قطع رشته های انرژی حاصل از روابط و بریدن پیوندهای کارمیک

قطع رشته های انرژی رشته های انرژی به نیروهای نامرئی گفته می شود که بر اثر رابطه بین افراد به وجود می آیند. در هر رابطه ای چه کوتاه مدت → ادامه مطلب

سابلیمینال جذب عشق و جفت روحی

سابلیمینال جذب عشق و جفت روحی

محتوای ویژه برای خرید با امتیاز در سایت لاگین کنید یا اگر عضو نیستید ثبت نام کنید

۵ دلیل شکست در جذب عشق

 ۵ دلیل شکست در جذب عشق بیشتر افراد علاقه مند هستند بیاموزند که چگونه می توان از قانونِ جذب، برایِ جذب عشق در زندگی استفاده کرد و از شکست در → ادامه مطلب

جفت روحی و یکپارچگی

بنابر عقیده ای، جفت روحی دو نیمه یک روح می باشند و همه ما جفت روحی داریم. خداوند ما را آفرید و با این هدف از مبدأ آفرینش دور کرد → ادامه مطلب