انسان ها چگونه تعصبات خود را سرکوب می کنند؟

دکتر کریکل (Beate Krickel) به منظور ارزیابی این نکته که چرا مردم از تعصبات خود آگاه نیستند از روانکاوی استفاده نموده است. تحقیقات وی حاکی از آن بود که چگونه → ادامه مطلب

انتقاد چیست؟ آیا از این هنر گمشده چیزی می دانید؟

آیا از هنر گمشده ی انتقاد خبری دارید؟ مردم، به طور متوسط، ۲۰ دقیقه از روز را به مشاجره در مورد کارهایشان می پردازند زیرا آن ها نمی دانند که → ادامه مطلب