تکنیک هایی برای زندگی در زمان حال

۱_ با بدن خود ارتباط برقرار کنید. روان درمانگر بئاتریس میل‌تر می‌گوید: «به بدن خود گوش کنید! به او توجه کنید و احساسش کنید. سپس احساس خود را نام گذاری → ادامه مطلب

شما نیز به گردهمایی هیجان انگیز رنگین کمانی امسال دعوت شده اید!

جنگجوی رنگین کمانی

در پیشگویی های قدیمی سرخپوستان کری (cree) از زمانی که طبیعت و به طبع آن انسان ها روبه زوال می روند سخن گفته شده است: “روزگاری خواهد آمد که زمین → ادامه مطلب