tabligh-shoma
amuzeshgah

آداب و رسوم شب یلدا در ایران باستان

yalda1-deature

یلدا- همان میلاد به معنای زایش- زاد روز یا تولد است که از آن زبان سامی وارد پارسی شده است. باید دانست که هنوز در بسیاری از نقاط ایران مخصوصاً → ادامه مطلب