نمایش یک نتیجه

  • سابلیمینال رفع بی خوابی

    سابلیمینال درمان بی خوابی

    ۹۹.۰۰۰ تومان

    اگر از بی خوابی رنج میبرید و خیلی سخت به خواب می روید، با کمک این فایل آرامبخش می توانید خوابی عمیق را تجربه کنید و سپس با نشاط و انرژی از خواب بیدار شوید.

    در فایل سابلیمینال درمان بی خوابی ، موسیقی 432هرتز که بسیار آرامبخش می باشد و امواج ایزوکرونیک دلتا که مربوط به سطح خواب عمیق در مغز می باشد استفاده شده و با شبیه سازی فاز عمیق خواب، قادر است شما را براحتی و در زمانی کوتاه خواب کند.

پایان

پایان