صفحه پرداخت راستمرد

کاربر گرامی لطفا بروی لینک زیر کلیک کنید و صفحه ای که وارد میشید هزینه مورد نظر را وارد کنید تا پرداخت شما انجام شود. سپس شماره فیش و تاریخ واریز را به بخش مورد نظر خود ارسال کنید تا به سفارش شما رسیدگی شود.

لینک پرداخت:

https://zarinp.al/@rastmard

 

هزینه این مقاله رایگان، اشتراک آن از طریق دکمه های اشتراک پایین مقاله (در فیس بوک و تلگرام) و... با دیگران است. به این صورت با نشر آگاهی انرژی و کارمای خوب به زندگی خود شما نیز جذب خواهد شد!❤️