فعالیت

  • Winter یک بروزرسانی ارسال کرد ۶ سال, ماه ۳ قبل

    البته اگر درست یادم مونده باشه یوگای ما آشتانگا یوگت بود. وورک شاپ های خیلی خوبی داشتیم. نیم ساعت اول کلاس کتاب های مختلف می خوندیم . مثل کتابهای خانم عرفان نظر آهاری . و بعدش بحث میکردیم درباره کتاب- بعدش نوبت می رسید به آساناها و کشش ها که با وجود طاقت فرسا بودن بعد از اتمام کلاس اثری از خستگی توی وجودمون نبود. سطح انرژیمون هم مثل صبح بود نه مثل عصر. در پایان کلاس هم یه مدیتیشن ۱۰ دقیقه ای داشتیم که عالی بود. یادش بخیر.