فعالیت

  • Winter یک بروزرسانی ارسال کرد ۶ سال, ماه ۳ قبل

    خوشحالم با سایت شما آشنا شدم. سالها پیش کلاس یوگا میرفتم . اون موقعها حالم خیلی بود. الان بخاطر ساعات کاری زیادم متاسفانه نمی تونم کلاس برم. حال مناسبی هم ندارم. احتیاج به آرامش دارم.