فعالیت

  • Osim پیام در گروه قهوه خانه فرستاد ۷ سال, ۸ ماه قبل

    درود , آخر قهوه خانه و پیدا کردم !
    صبح زیبایتان بخیر و شادی

    • Ariel پاسخ داده شده ۷ سال, ۸ ماه قبل

      روزت بخیر اژدهای قرمز، خوش امدی رفیق، بیا بشین برات یه قهوه عالی بریزم با هم بخوریم، قهوه نوشیدن کنار یک اژدها خیلی اقتدار بهمراه داره 👍👍👍😊😊😊😀