podcast
telegram

Michael

  • Michael تصویر پروفایل خود را تغییر داد ۱ هفته, ۳ روز قبل

  • Michael یک بروزرسانی ارسال کرد ۳ هفته, ۴ روز قبل

    دلم گرفته ،در دنیایی که پسر با افتخار پدر و مادر را روی صحنه می‌برد بخاطر فیلمی که ساخته، ولی پدر میگوید فاسد بوده،و مثل بابک خرمدین تکه تکه میشود، خداوندا قیامت کن، این دنیا دیگر جای زندگی نیست

  • Michael تبدیل به یک عضو ثبت نام شده شوید در حال حاضر