فعالیت

  • بهنام کاظم پور پیام در گروه قهوه خانه فرستاد ۷ سال, ۸ ماه قبل

    امروز چه خبر بود؟
    کی اکانت اینجاش با اکانت تلگرامش فرق میکنه؟ چون بعضیا اشنان ولی بعضیا… (شکلک دست زیر چونه)