tabligh-shoma
amuzeshgah

سخنان جنجالی چارلی چاپلین: بیایید متحد شویم و جهانی نو بسازیم…

Related Post

تصویر پروفایل Roni.Shiny

تاریخچه Roni.Shiny

روناک سالها علوم معنوی مختلف را مطالعه و تجربه کرده و در زمینه گسترش آگاهی و مهارت های زندگی سالم به فعالیت و آموزش پرداخته است. او معتقد است که سعادت حقیقی انسان مدرن در بازگشت به طبیعت و ارزش های اصیل انسانی و نیز درون نگری و خودشناسی است. روناک همچنین دارای مدرک انرژی درمانی است و با یوگا و سنت های طبیعتگرا آشناست.

2 نظر در مورد “سخنان جنجالی چارلی چاپلین: بیایید متحد شویم و جهانی نو بسازیم…

پاسخ دهید