tabligh-shoma
amuzeshgah

عکس: راه رسیدن به خدا…

186

Related Post

تصویر پروفایل Roni.Shiny

تاریخچه Roni.Shiny

روناک سالها علوم معنوی مختلف را مطالعه و تجربه کرده و در زمینه گسترش آگاهی و مهارت های زندگی سالم به فعالیت و آموزش پرداخته است. او معتقد است که سعادت حقیقی انسان مدرن در بازگشت به طبیعت و ارزش های اصیل انسانی و نیز درون نگری و خودشناسی است. روناک همچنین دارای مدرک انرژی درمانی است و با یوگا و سنت های طبیعتگرا آشناست.

4 نظر در مورد “عکس: راه رسیدن به خدا…

  1. “راه رسیدن به خدا…” تمام مکاتب و مذاهب الاهی در پی این هستند که پیروانشان را قانع کنند “ما” تنها راه رستگاری شما هستیم و هرکس غیر از ما بیاندیشد حتما برماست. “هرکسی از … شد یار ما”. جناب بایزید به خوبی ادرس راه خانه خدا را می شناسد ایشان ما را به تقوی, فروتنی و دوری از خودخواهی, درس میدهد. او در قالب خواب بیان می کند راه نزدیک است اگر از نفس و خودپسندی پایین آیی و دیگران و حق انها را محترم شمری “هیچ اداب و ترتیبی مجوی” …

  2. عاشق چو رسد ز خامبازی به کمال ،وز شربت وصل
    یار در سکر بود (سروده حلاج )
    سکر : هنگامی که عشق و محبت به آخرین درجه برسد و بر قوای حیوانی و انسانی چیره گردد حالت بهت و سکر و حیرت پدید آید و سالک را مبهوت و سرگردان کند .
    مرحله بی خودی مرحله سکر گویند که در آن مرحله سالک را نه دین است نه عقل نه تقوا نه ادراک و در مقام نیستی محو گشته و از شراب طهور مست و حیران شده و سرانجام به خاک مذلت و نیستی رو نهاده است .
    با تشکر از شما

پاسخ دهید