tabligh-shoma
amuzeshgah

عکس: عشق همه جا هست، چشم هایت را باز کن…

بر خلاف تصور عموم،
نقطه مقابل عشق نفرت نیست.
نفرت عشقی است که وارونه شده،
مخالف اصلی عشق
ترس است…

عشق

Related Post

تصویر پروفایل Roni.Shiny

تاریخچه Roni.Shiny

روناک سالها علوم معنوی مختلف را مطالعه و تجربه کرده و در زمینه گسترش آگاهی و مهارت های زندگی سالم به فعالیت و آموزش پرداخته است. او معتقد است که سعادت حقیقی انسان مدرن در بازگشت به طبیعت و ارزش های اصیل انسانی و نیز درون نگری و خودشناسی است. روناک همچنین دارای مدرک انرژی درمانی است و با یوگا و سنت های طبیعتگرا آشناست.

6 نظر در مورد “عکس: عشق همه جا هست، چشم هایت را باز کن…

  1. با تشکر. در باره عکس نوشته صحبت های خوبی شد ولی ترس چیست ؟ ترس در سه حالت بسیار کلی خود را واضح اشکار می کند ۱- کسی یا چیزی دارم , احتمال نابودی یا از دست دادنش باشد. ۲- کسی یا چیزی را در ارزو و خیال می خواهم و تمام امکانات رسیدن به این خواسته براورده نشود. ۳- چیزی گفته یا کاری کرده ام (معمولا خلاف و نادرست) که امکان لو رفتن ان سبب بی ابرویی و بی اعتباری من شود. ترس مانند غرور از خودخواهی من بر می اید و شالوده زندگی مرا از هم می پاشد. به کلمات “من” و “مال من” دقت کنید…

پاسخ دهید