معنویت آینده : آئین های پرستش طبیعت و پیشکشی برای کروناویروس (ایزد شر)


#نقد و نظر و پیشنهاداتی برای انسان معنوی معاصر

▪️اصلن قرار نیست درون این فاجعه ای که هستیم نیروهای آسمانی(خدایان و الهه ها)، حاکمان سیارات، فرازمینی ها و حتی علم و تکنولوژی (خدامغز عصر جدید : اینترنت) به یاری مان بشتابند.راه حل ساده و مشخص است: احترام به طبیعت و اصلاح سبک زندگی هماهنگ با قوانین طبیعت!
…طبیعت خود یک جلوه از الوهیت و امر قدسی ست که نیایش ، ذکر وانرژی مخصوص بخود را دارد، قهر و موهبت ش نیز به رفتار مهربان ما با او یا کم توجهی و زیاده روی های ما در او بر می گردد.
((مازنده ایم و گیاه زنده است
پس می توانیم دوست شویم
اگر اول تو گیاه را بکشی
تو هستی که دنبال دردسر می گردی.))
(رئیس قبیله لاکوتا)
▪️از این پس الویت انسان های معنوی ،حفظ و نگهداری و جلوگیری از تخریب طبیعت در همه ی اشکال آن (منابع فسیلی -انرژی زمین، آب ، جنگل ها ، گازهای گلخانه ای ،حفظ حریم حیات وحش و جانوران)و گسترش آئین های طبیعت محور خواهد بود. نگاه ما از آسمان (و حتی از خود آنگونه که تاکید بیش از حد به خودشناسی است ) باید به زمین بازگردد و اعتقادمان به نیروهای مرموز نظیر حکومت هزاران ساله سیارات بر احوال روح و جسم، اعصار نجومی و آکواریوسی ،باید به مادر زمین و نیروهای آن منعطف شود.نگاهمان باید از جستجوی نیاکان فرازمینی و الوهیم (که تنها در سنگ نبشته های بابلی و سومری و غارهای هزاران ساله باورپذیر هستند) ، و تخیلاتی نظیر فدراسیون کهکشانی نور و آلایا ساکن سیاره ی پلدین (که مهمترین تکنولوژی اش حرف است و کل دستآوردش کلماتی تزئینی مثل :فرکانس ، انرژی مثبت ،آگاهی ، بعد پنجم و عشق) ، و انواع فرقه های یوفویی مثل رائیلیان که بشارت هایی توخالی ، تخیلی همچون فیلم های فانتزی ست باید به اصل حیات وحفظ حرمت الوهیت زمین بازگردد. با اطمینان می توان گفت که معنویت آینده ترکیبی از آئین های پرستش طبیعت و پیشکش دادن به ایزد شر #کروناویروس خواهد بود.(ایزدی که همه مناسبات جهان از جمله دین و معنویت را متحول و دستخوش تغییر کرده است.) و از جان باختگان کرونا, به عنوان زندگان زندگی زمین و به نیکی یاد خواهد شد.
🖐جامعه بشری باید بیش از همیشه مراقب تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و ورود به قلمرو حیوانات و دخل و تصرف حریم الوهیت زمین باشد. اسطوره ی کرونا نشان داد که جهان طبیعت برخلاف تصورات قبلی، بخش‌ها و عناصر ناشناخته بسیاری دارد که اگر بشر همچنان بخواهد به مسیر پیشین خود در تخریب طبیعت ادامه دهد، باید منتظر عواقب آن بسیار بیشتر از گذشته باشد🧐
بله کرونا چه محصول سیاست کثیف نظام سرمایه داری باشد چه ناشی از برخورد کثیف انسانها با طبیعت و زمین ،هشداری ست برعلم ، تکنولوژی ،زیاده خواهی ، مصرف گرایی ، تخریب و تصرف، و پا از گلیم طبیعت فراتر گذاشتن و ادعای خدایی داشتن.🌱🕯🙏🤝🌎🌱

هزینه این مقاله رایگان، اشتراک آن از طریق دکمه های اشتراک پایین مقاله (در فیس بوک و تلگرام) و... با دیگران است. به این صورت با نشر آگاهی انرژی و کارمای خوب به زندگی خود شما نیز جذب خواهد شد!❤️

تاریخچه star پنتاگرام

داوود حضرتی : یک ماه سوار ، خورشیدتبار و راز پندار که اگر خدا بخواهد کلمه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید