ghavanin
tabligh-shoma
amuzeshgah

هاله – Aura

72253_HUmEQeSw

هاله، میدانی از انرژی است (انرژی الکترومغناطیسی و سایر انرژی‌های عالی‌تر) که همه‌ی موجودات زنده را احاطه کرده است، و به عقیده‌ی بعضی در اطراف همه‌ی ذرات اتمی و موجودات → ادامه مطلب