tabligh-shoma
amuzeshgah

فایل های صوتی

از بین دو دسته زیر، یکی را انتخاب کنید:

creative-hypno

تجسم فعال

در این نوع فایل های هیپنوتیزمی شما از قوه تخیل و تجسم خود برای ارتباط با ناخودآگاه بهره می برید و تلقینات برای شما قابل شنیدن هستند. نقطه قوت این فایل ها در برقراری ارتباط مستقیم با باخودآگاه و شنیدن نظرات آن در مورد وضعیت موجود می باشد.

subliminal

سابلیمینال

در این نوع فایل های هیپنوتیزمی شما تنها یک موسیقی همراه با نواهای تک ضربه ای یا دوگوشی را می شنوید و تلقینات و تاکیدات مثبت در زیر این آهنگ پنهان هستند و برای شما قابل شنیدن نیستند. این نوع تلقینات قابلیت این را دارند که مقاومت ذهن خودآگاه را دور بزنند.

hypno

برای آشنایی با فایل های مراقبه و خودهیپنوتیزم حتما مقالات زیر را مطالعه کنید: